profesjonalne planowanie finansowe

 • definiowanie planu finansowego określające przyszłe oczekiwania i potrzeby
 • wsparcie w realizacji długoterminowych celów
 • transfer międzypokoleniowy

Wealth Management, doradztwo majątkowe

 • podstawowy serwis bankowy
 • opinia na temat całkowitej bieżącej sytuacji finansowej klienta
 • filozofia rodziny, jej celów i priorytetów, sukcesja pokoleniowa
 • konsolidacja wszystkich klas aktywów
 • wsparcie i reprezentacja w relacjach z instytucjami finansowymi w Polsce oraz zagranicą
 • pożyczki i finansowanie potrzeb
 • private equity / venture capital / seed capital
 • ochrona majątku i klas aktywów
 • edukacja

doradztwo w biznesie

 • zintegrowane doradztwo prawno-podatkowe
 • zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia
 • zgodność z zasadami prawa i rynków regulowanych
 • doradztwo gospodarcze
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału i finansowania inwestycji
 • wykupy menadżerskie

sprawozdawczość

 • raport o stanie aktywów, pasywów oraz zmian
 • raport skonsolidowanej stopy zwrotu ze wszystkich klas aktywów
 • szczegółowa analiza ryzyk
 • monitoring stopy zwrotu
 • analiza konkurencji