Uporządkuj
rodzinny majątek.

Family Office jest usługą, która ma na celu uporządkowanie dotychczasowego majątku. Łączy przede wszystkim administrowanie kapitałem wraz ze wsparciem prawno-podatkowym, a także pokoleniowym przekazywaniem majątku. Poprzez profesjonalizację i koncentrację wszystkich procesów w jednym miejscu osiągamy lepsze wyniki inwestycyjne jednocześnie zmniejszając ryzyko, koszty i czas.

Marcin Michalczuk

założyciel i wspólnik Financewell

Piotr Bielecki

wspólnik Financewell

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Od 2000 roku związany byłem z bankowością gdzie pracowałem w Banku Handlowym odpowiadając za bezpośrednią obsługę klientów. W latach 2003 -2005 pracowałem w CitiBanku gdzie zajmował się obsługą kluczowych klientów Banku pełniąc funkcję Doradcy CitiGold ds. Zarządzania Majątkiem. W roku 2005 rozpocząłem pracę w ING Banku Śląskim gdzie kolejno zajmowałem stanowiska Starszego Doradcy Private Banking, Naczelnika Centrum Inwestycyjnego oraz Zastępcy Dyrektora odpowiadając za obsługę kluczowych Klientów oraz zarządzanie zespołem. Od 2008 roku do 2013 roku piastowałem stanowisko Dyrektora Centrum Inwestycyjnego Private Banking. Od 2013 roku do 2016 roku zostałem Dyrektorem nowo utworzonego segmentu Centrum Inwestycyjnego Wealth Management który był odpowiedzialny za obsługę najzamożniejszych klientów ING Banku Śląskiego. Podczas swojego całego doświadczenia odbyłem niezliczoną ilość kursów które miały na celu pogłębienie wiedzy merytorycznej w tym uzyskałem Certyfikat Ukończenia Kursu Analityka Giełdowego oraz Certyfikat ukończenia kursu Przygotowawczego do Egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego prowadzonego przez ZMiD.

Jestem absolwentem SGGW w Warszawie. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobyłem pracując dla międzynarodowych korporacji, takich jak Daewoo Corporation, Citibank Bank Handlowy oraz ING Bank. Od 2003 roku związałem się z sektorem finansowym, gdzie przechodząc przez szereg stanowisk odpowiadałem za kompleksową obsługę strategicznych klientów segmentu Wealth Management w zakresie produktów inwestycyjnych oraz struktury Family Office.
Podczas swojej pracy przeszedłem cykl szkoleń z zakresu rynku kapitałowego oraz funduszy inwestycyjnych organizowanych przez polskie oraz zagraniczne firmy takie jak: DWS Investment, Union Investment TFI SA, ING TFI, PZU TFI SA, Altus TFI SA, Investors TFI, Skarbiec TFI, Ipopema TFI, Legg Mason TFI, MetLife TFI, Shroeders, Black Rock, Trigon TFI SA, MCI TFI SA, JP Morgan, Fidelity, Gazeta Giełdowa Parkiet.
Uczestniczyłem w kursie na Analityka Giełdowego prowadzonego przez Związek Maklerów i Doradców.
Jestem certyfikowanym doradcą European Financial Advisor EFA EFPA.